Chirurgia

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA TO NIE TYLKO ZABIEGI USUWANIA ZĘBÓW

W ramach tej specjalności wykonywany jest cały szereg zabiegów w obszarze obejmującym jamę ustną, w tym zabiegi wspomagające inne dziedziny stomatologii, np. endodoncję – resekcje wierzchołka korzenia, periodontologię – chirurgia przyzębia, protetykę oraz implantologię.

Nowości

Posiadamy w klinice nóż elektro-chirurgiczny do podcinania wędzidełek i innych tkanek miękich jamy ustnej. W trakcie zabiegu następuje elektrokoagulacja rany. Dzięki czemu nie występuje krwawienie i nie ma konieczności wykonywania szycia rany. Nóż elektro-chirurgiczny powoduje minimalną ingerencję w tkanki podczas zabiegu, dzięki czemu rana goi szybko i stosunkowo bezboleśnie w porównaniu do stosowania techniki chirurgicznej z użyciem skalpela.

Wybór optymalnego sposobu leczenia zawsze idzie w parze z dbałością o komfort psychiczny pacjenta. Leczenie chirurgiczne wywołuje u pacjentów strach przed zabiegiem, bólem i ewentualnymi powikłaniami. Dlatego też przed każdym zabiegiem lekarz tłumaczy dokładnie cały plan leczenia, poszczególne etapy i możliwe następstwa. W trakcie konsultacji lekarz przeprowadza wywiad mający na celu sprawdzenie stanu zdrowia pacjenta oraz jest wykonywane zdjęcie RTG. W przypadku bardziej skomplikowanych zabiegów, może być konieczne wykonanie badań ogólnych (morfologia krwi, OB itp.). Dopiero po uzyskaniu wszystkich informacji na temat pacjenta lekarz przystępuje do wykonania zabiegu, który wykonywany jest bezboleśnie przy zachowaniu aseptyczności pola operacyjnego.

  Oferta kliniki AMA-DENT w zakresie chirurgii stomatologicznej jest następująca:

 • Usuwanie zębów
 • Usuwanie zębów mądrości (ósemek)
 • Usuwanie zębów zatrzymanych – ząb zatrzymany to całkowicie wykształcony ząb stały, który po okresie fizjologicznego chirurgiawyrzynania pozostaje w kości szczęki lub żuchwy. Może to być ząb całkowicie lub częściowo zatrzymany. Różnica polega na całkowitym lub częściowym otoczeniu przez kość. Najczęściej zatrzymanymi zębami są zęby trzecie trzonowe (ósemki), kły w szczęce oraz drugie zęby przedtrzonowe w żuchwie.
 • Podcinanie wędzidełka warg, języka lub wędzidełek dodatkowych
 • Resekcja wierzchołka korzenia
 • Najczęstszym wskazaniem do resekcji wierzchołka korzenia zęba jest zapalenie tkanek okołowierzchołkowych (parodontitis apicalis) w następstwie leczenia kanałowego lub utrzymywanie się zapalenia pomimo poprawnie przeprowadzonego leczenia endodontycznego.Często nawet powtórne leczenie kanałowe nie przynosi efektów.Inne wskazania to: głębokie złamanie korzenia, utknięcie złamanego narzędzia kanałowego głęboko w kanale, zapalenie tkanek okołowierzchołkowych przy zębach z zacementowaną nadbudową, stanowiących zakotwienie dla uzupełnień protetycznych.chirurgia2 Zapalenie tkanek okołowierzchołkowych jest reakcją organizmu na bakterie obecne w kanale korzeniowym. W miejscu kości w okolicy wierzchołka korzenia pojawia się swoista tkanka zapalna. Przy wąskich i zwapnionych bądź zarośniętych kanałach oraz drobnych i rozgałęzionych kanałach bocznych opracowanie kanałów korzeniowych może być utrudnione lub niemożliwe. W najwęższych miejscach, do których nie można dotrzeć nawet najcieńszymi narzędziami endodontycznymi, pozostaną bakterie. Po wycięciu okienka w błonie śluzowej i odsłonięciu kości nad wierzchołkiem danego korzenia usuwa się kość i wierzchołek korzenia oraz tkanki dotknięte zapaleniem. Następnie kanał korzeniowy zostaje szczelnie zamknięty odpowiednimi materiałami od strony korony zęba lub od strony wierzchołka korzenia.
 • Hemisekcja jest to separacja i usunięcie części korony i korzenia zęba w obrębie, którego występuje stan zapalny z nieodwracalnymi zmianami patologicznymi. chirurgia3Czynność ta pozwala na zachowanie zdrowej części zęba, który w późniejszej kolejności zostanie poddany odbudowie protetycznej. Hemisekcja jest zabiegiem stosunkowo rzadkim, aczkolwiek niezbędnym w chorobach przyzębia, w których uszkodzony jest jeden z korzeni zębów wielokorzeniowych – trzonowych. Z kolei uszkodzenia pojedynczych korzeni następują w wyniku m.in. złamań, głębokiej próchnicy czy też niewłaściwego leczenia, tym samym powstają zmiany okołowierzchołkowe, kolejno ubytki kostne w obrębie furkacji. W przypadku pozytywnego przebiegu hemisekcji, która nie zawsze się udaje, stomatolog uniemożliwia powiększanie się istniejących w obrębie korzenia zębowego zmian.
 • Sterowana regeneracja kości
 • Podnoszenie dna zatoki szczękowej – Zabieg polega na umieszczeniu materiału kościozastępczego pod błoną śluzową dna zatoki, które umożliwi prawidłowe wszczepienie implantu zębowego.

© 2023 AMA-DENT – Stomatologia | Dentysta Halinów, Sulejówek, Wesoła

Back to top